darmani
08 آذر 1401 - 09:44

بازار خرید و فروش مسکن در غرب تهران+ جدول

بازار خرید و فروش مسکن در این روزهای پاییزی تغییرات جزئی داشته است. به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییز نشان می‌دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است. خبرنگار مهرقیمت‌های مسکن در منطقه غرب تهران در ادامه منتشر می‌شود. محله قیمت هر متراژ (به تومان) کوی فردوس ۶۲ الی ۵۵ میلیون جنت آباد شمالی ۵۰ الی ۵۷ میلیون جنت آباد مرکزی ۴۵ الی ۷۰ میلیون جنت آباد جنوبی ۶۰ الی ۷۵ میلیون شهران شمالی ۴۸ الی ۵۱ میلیون شهران جنوبی ۷۶ میلیون پونک ۶۰ الی ۷۰ میلیون شهر زیبا ۵۰ الی ۶۰محله قیمت هر متراژ (به تومان) کوی فردوس ۶۲ الی ۵۵ میلیون جنت آباد شمالی ۵۰ الی ۵۷ میلیون جنت آباد مرکزی ۴۵ الی ۷۰ میلیون جنت آباد جنوبی ۶۰ الی ۷۵ میلیون شهران شمالی ۴۸ الی ۵۱ میلیون شهران جنوبی ۷۶ میلیون پونک ۶۰ الی ۷۰ میلیون شهر زیبا ۵۰ الی ۶۰محله قیمت هر متراژ (به تومان)محلهمحلهقیمت هر متراژ (به تومان)قیمت هر متراژ (به تومان)کوی فردوس ۶۲ الی ۵۵ میلیونکوی فردوسکوی فردوس۶۲ الی ۵۵ میلیون۶۲ الی ۵۵ میلیونجنت آباد شمالی ۵۰ الی ۵۷ میلیونجنت آباد شمالیجنت آباد شمالی۵۰ الی ۵۷ میلیون۵۰ الی ۵۷ میلیونجنت آباد مرکزی ۴۵ الی ۷۰ میلیونجنت آباد مرکزیجنت آباد مرکزی۴۵ الی ۷۰ میلیون۴۵ الی ۷۰ میلیونجنت آباد جنوبی ۶۰ الی ۷۵ میلیونجنت آباد جنوبیجنت آباد جنوبی۶۰ الی ۷۵ میلیون۶۰ الی ۷۵ میلیونشهران شمالی ۴۸ الی ۵۱ میلیونشهران شمالیشهران شمالی۴۸ الی ۵۱ میلیون۴۸ الی ۵۱ میلیونشهران جنوبی ۷۶ میلیونشهران جنوبیشهران جنوبی۷۶ میلیون۷۶ میلیونپونک ۶۰ الی ۷۰ میلیونپونکپونک۶۰ الی ۷۰ میلیون۶۰ الی ۷۰ میلیونشهر زیبا ۵۰ الی ۶۰شهر زیباشهر زیبا۵۰ الی ۶۰۵۰ الی ۶۰
منبع: مهر
شناسه خبر: 887619