darmani
04 دی 1401 - 10:22

خاندوزی: بیش از 100 درصد کشف فرار مالیاتی داشتیم

وزیر امور اقتصاد و دارائی گفت: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که همه کارگاران مالیات می دادند، موفق شدیم بیش از 100 درصد کشف فرار مالیاتی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی در جلسه علنی امروز یکشبه 4 دی درباره وضعیت عملکرد و خروجی سیاست های مالی دولت در 16 ماهی است که از شورع به کار دولت اظهار کرد: ما در سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه که استقراض از بانک مرکزی بود داشتیم که تا سه روز قبل این رقم را به صفر رساندیم.

وی افزود: امروز در شرایطی صحبت می کنیم که برای اولین بار مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین رقم نازل پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که همه کارگاران مالیات می دادند، موفق شدیم بیش از 100 درصد کشف فرار مالیاتی داشته باشیم.

خاندوزی ادامه داد: فروش اموال دولت ودستگاه‌های اجرایی 27 برابر 9 ماهه اول سال قبل است. سال 1401 رکورد 4 سال مجموع فروش اموال بانک ها و دستگاه های اجرایی را شکستیم.

وی تصریح کرد: شفافیت ابر بدهکاران بانکی اگر انجام نمی گرفت، مجددا از تسهیلات بانک ها استفاده می کردند و مجدد موج گرانی در کشور راه می افتاد.

خاندوزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قبل از حوادث اخیر، موفق شد سیاست های خود را در خصوص حواله و بازارهای متشکل با کمتریم میزان افزایش قبل از شروع به کار دولت پیش ببرد.

در حال تکمیل...

 

منبع: فارس
شناسه خبر: 931972