darmani
15 آبان 1401 - 09:34

برداشت گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر آغاز شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت از مزارع گوجه فرنگی استان در سه منطقه تنگ ارم، بوشکان و جم آغاز شده است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر در سه منطقه تنگ ارم؛ بوشکان و جم آغاز شده است و پیش بینی می‌شود از سطح ۱۱۴۰۰ هکتار بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مناطق استان برداشت شود. خانم دکتر توکلی افزود: استان بوشهر دارای ۱۱۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی فضای باز می‌باشد که به صورت تولید خارج از فصل بوده و پیش بینی می‌شود در کشت پاییزه باسطح ۱۵۰۰ هکتار ۸۰۰۰۰ تن گوجه فرنگی، کشت زمستانه از سطح ۹۷۰۰ مقدار ۵۱۴ هزار تن و از ۲۰۰ هکتار بهاره بالغ بر ۱۰ هزارتن در مجموع بیش از ۶۰۰ هزارتن برداشت خواهد شد.. او می‌گوید: مهمترین ارقام کشت شده در استان شامل کارون. متین. ۸۳۲۰. بریویو. باسیمو. بدرو افرا و... است که صد درصد مزارع از طریق کشت نشایی انجام شده و همچنین آبیاری همه مزارع در استان با روش‌های نوین آبیاری (آبیاری تیپ) صورت می‌پذیرد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد که پیش بینی می‌شود از مجموع ۶۰۰ هزارتن محصول تولیدی؛ مقدار ۲۳۰ هزارتن به صورت تازه خوری، ۱۲۰ هزارتن برای مصارف صنایع تبدیلی فرآوری و تولید رب گوجه فرنگی و فرآورده‌های جانبی مورد استفاده قرار گیرد و انتظار می‌رود بیش از ۲۵۰ هزار تن محصول تولیدی هم به کشور‌های همسایه و مقاصد داخلی و خارجی دیگر در راستای ارز آوری صادر شود. باشگاه خبرنگاران جوانبوشهربوشهر
شناسه خبر: 830869